กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมภาษี คิดยังไง>>>เตรียมตัวลดหย่อนภาษีกันหรือยัง
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 (09:30 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 29.04 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

อบรมภาษี คิดยังไง>>>เตรียมตัวลดหย่อนภาษีกันหรือยัง