กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565
วันที่ : 21 กันยายน 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ร่วมกับการประชุมออนไลน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 29.81 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2565 ของ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยนำหลักการ Care the Bear เรื่องการลดพลังงานจากการเดินทาง ลดการใช้กระดาษและพลาสติก มาปรับใช้เพื่อช่วยลดโลกร้อน