กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Six Sigma (Special Lecture #8/2022)
วันที่ : 21 กันยายน 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 78.24 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 9 ต้น

รบกวน Create QR Code Care The Bear “Six Sigma (Special Lecture #8/2022)”
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น. - 16:00 น.
วิทยากรโดย คุณวิโรจน์ ประเทืองสวัสดิ์ ตำแหน่ง COE Manager Application Abbott Diagnostics Division จากบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
จำนวนผู้เข้าอบรม 300 คน