กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : วางแผนทางการเงินให้ชีวิต Easy กับ SCB
วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,028.52 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 114 ต้น

รบกวนจัดทำ QR Code เพื่อบันทึก N Health ECO Event รายละเอียดดังนี้ค่ะ

: หัวข้ออบรม : วางแผนทางการเงินให้ชีวิต Easy กับ SCB
: ผู้จัดอบรม ธนาคารไทยพานิชย์
: ออนไลน์จาก กรุงเทพมหานคร
: ผู้เข้าร่วม Talent Staff & ผู้ที่สนใจ
: วันที่ 28/10/2022 เวลา 14:00 – 16:30 น.
: จัดผ่านช่องทาง MS TERM & Step Forward
: PR (ตามแนบค่ะ)