กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Mono Freshy Welcome รุ่น 9/2022
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : meeting 4
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 26.33 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน รุ่นที่ 9 ปี 2565