กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุม Monthly Meeting ประจำเดือน ตุลาคม 2565
วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า สาทร
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 15.28 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ขอเชิญประชุม Monthly Meeting ประจำเดือน ตุลาคม 2565 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่าน Zoom มีโครงการดังนี้

1. โครงการชีวาโฮม กรุงเทพ - ปทุมฯ
2. โครงการชีวาโฮม รังสิต - ปทุมฯ
3. โครงการชีวาโฮม วงแหวน - ลำลูกกา
4. โครงการชีวารมย์ ราชพฤกษ์