กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Monthly Meeting ประจำเดือน ตุลาคม 2565
วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า สาทร
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ขอเชิญประชุม Monthly Meeting ประจำเดือน ตุลาคม 2565 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่าน Zoom มีโครงการดังนี้

1. โครงการชีวารมย์ นครอินทร์ - ราชพฤกษ์
2. โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า - สาทร
3. โครงการชีวาโฮม สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ 90
4. โครงการชีวาบิซโฮม เอกชัย - บาน