กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Second Draft BP 2023
วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 (09:30 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Software Park
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 8.67 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ประชุมทีมงาน