กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรมุ่งสู่โรงพยาบาล Paperless ประจำเดือนตุลาคม
วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4,453.78 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 495 ต้น

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรมุ่งสู่โรงพยาบาล Paperless ประจำเดือนตุลาคม