กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : สัมมนาออนไลน์ ชีวิตดี๊ดี แฮปปี้ 55+ ซีซั่น 7 เกษียณสุขใจ สไตล์ New Normal EP2
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MSTEAM LIVE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 456.77 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 51 ต้น

รู้ทันภัยออนไลน์ ใช้งานยังไง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
ในยุค New Normal การดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไป มีการใช้งานออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดีย การทำธุรกรรมทางการเงิน ช้อปปิ้ง หรือพบแพทย์ แม้จะสะดวก แต่ก็อาจมีภัยร้ายที่ควรรู้ และป้องกัน เพื่อความปลอดภัย
อาจารย์ฝน ไซเบอร์ (นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล)
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พิเศษ! ร่วมกิจกรรมรับของรางวัลง่ายๆ