กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ชีวิตดี๊ดี แฮปปี้ 55+ ซีซั่น 7 เกษียณสุขใจ สไตล์ New Normal EP3
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MSTEAM LIVE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 615.78 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 68 ต้น

เกษียณแล้วได้อะไรจากประกันสังคม
อาจารย์ปรานี สุขศรี
อนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533