กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์ขั้นตอนการทำงานด้านการตลาดแบบลงรายละเอียดกับผู้ตรวสอบ (ธรรมนิติ)
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 (13:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 6.25 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมภาษณ์ขั้นตอนการทำงานด้านการตลาดแบบลงรายละเอียดกับผู้ตรวสอบ (ธรรมนิติ) ผ่าน Zoom ตารางเวลาโดยประมาณ ดังนี้

* 13.30 - 15.00 น. การตลาดแนวสูง (พี่ด้า,พี่เจี๊ยบ)
* 15.00 - 16.30 น. การตลาดออนไลน์ (พี่ต้นกล้า)
* 16.30 - 18.00 น. การตลาดแนวราบ (พี่เบ้นซ์, พี่แจ๊ค, พี่บีน)