กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Final BP 2023 Meeting
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 (13:30 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Software Park
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 8.30 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ประชุม Final Business Plan 2023