กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : #ค่ายเบาหวาน (DM Day Care Camp)
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 (08:00 - 12:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 24.89 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

กิจกรรม #ค่ายเบาหวาน (DM Day Care Camp)
" ฟิตหุ่น เปลี่ยนชีวิต พิชิตเบาหวาน "
-----------------------------
📆 เสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 🕗 เวลา 08.00-12.00 น.
📌 ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
🚩 ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://bit.ly/3D6lpkO
-----------------------------
พบกับเสวนาในหัวข้อ "ฟิตหุ่น เปลี่ยนชีวิต พิชิตเบาหวาน"
โดย พญ.ศุภร สาครินทร์, นพ.ธีระ สุขราม, นักกำหนดอาหาร, นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
และร่วมสนุกกิจกรรมฐานต่าง ๆ พร้อมรับบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย + วัดรอบเอว + วัดความดัน #โดยไม่มีค่าใช้จ่าย