กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ปรับฐานงานรั้วเขื่อนโครงการราชพฤกษ์
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาโฮม บิซ เอกชัย บางบอน
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7.47 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ปรับฐานงานรั้วเขื่อนโครงการราชพฤกษ์