กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Sales Weekly Report Meeting
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 (09:30 - 11:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : SWP
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 12.83 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

Sales Weekly Report Meeting