กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : APEC2022 Thailand
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 (09:00 - 18:00)
จัดโดย : APEC Care the Bear Collaboration Program
สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 6,337.82 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 704 ต้น

กระทรวงการต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสนับสนุนการจัดงานประชุม APEC2022 รูปแบบการจัดงานคาร์บอนต่ำและการจัดงานที่เป็นกลางทางคาร์บอน บนพื้นที่การทำงานของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ (Press Area) เนื้อที่กว่า 22,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้นำหลักปฏิบัติ 6 Cares ของโครงการ Care the Bear มาใช้เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุดในการจัดงานครั้งนี้