กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : งาน Insurance’s Day 2022: The Next Future
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 107.22 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 12 ต้น

งาน Insurance’s Day 2022: The Next Future
ร่วมดูแลกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพในอนาคตอย่างเต็มประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยกับตัวแทนประกันฯ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา กว่า 100 ท่าน จากบริษัทเอไอเอ จำกัด, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลของทั้ง 3 โรงพยาบาลฯ

ตลอดจนอัพเดทเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่จะใช้ในการดูแลผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของศูนย์หัวใจ, ศูนย์สมองและระบบประสาท, คลินิกแม่และเด็ก, ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงาม ARTEMES