กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Report
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 (10:00 - 16:00)
จัดโดย : APEC Care the Bear Collaboration Program
สถานที่ : QSNCC
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

APEC Care the Bear Collaboration Program