กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Plant for the Planet
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2565 (09:30 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : โรงกำจัดขยะอ่อนนุช
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 18.62 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

โครงการ “Plant for the Planet” ปลูกเพิ่มเพื่อลดอุณหภูมิ ปลูกต้นไม้ 433 ต้น/คน ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศา ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ให้เทียบเท่ามาตรฐาน WHO คืออย่างน้อย 9 ตรม.ต่อคน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ Plant for the Planet ครั้งนี้เราไปปลูกกันในพื้นที่โรงกำจัดขยะอ่อนนุช โดยบมจ.แอสเซทไวส์จับมือสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และพันธมิตร ร่วมกันทำภารกิจกู้โลก โดยปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 300 ต้น ต้นยางนา 100 ต้น และต้นพะยอม 100 ต้น รวม 500 ต้น

หากเติบโตเต็มที่อาจจะเป็นหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในการชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งได้ในอนาคต และต้นไม้ที่ปลูกทุกต้น จะถูกบันทึก และติดตามได้ผ่าน Line OA : aswgrowgreen