การเดินทางโดยการ Carpool รถจักรยานยนต์

                                                                                                tip10_1 

 

การเดินทางโดยวิธีการ Carpool รถจักรยานยนต์แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบเดินทางคนเดียว จะช่วยลดโลกร้อนได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตั้งแต่ 82.15%

หมายเหตุ :

*เป็นการเปรียบเทียบการเดินทางที่ระยะเท่ากันของการเดินทางโดยวิธีการ Carpool รถจักรยานยนต์ (ไม่นับการนั่งวินมอเตอร์ไซด์ เพราะถือว่านั่งคนเดียว) แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางเพียงคนเดียว

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

เหตุผลที่ การเดินทางโดย Carpool รถจักรยานยนต์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

เนื่องจากการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลค่อนข้างมาก และการเดินทางด้วยกัน 2 คน (ไม่นับการนั่งวินมอเตอร์ไซด์ เพราะถือว่านั่งคนเดียว) จึงมีตัวหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน จึงส่งผลให้มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน น้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

ดังนั้น จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยการ Carpool รถจักรยานยนต์ ต่อคน น้อยกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  2. Emission factor for motorcycle : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE