การขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม. / ชม.

                                                                                           tip12

การขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถช่วยลดโลกร้อนได้  โดยเมื่อเทียบกับการขับรถที่ความเร็ว 104 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยเฉลี่ยประมาณ 15%

หมายเหตุ :

*เป็นการประเมินอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้ความเร็วต่างกันในระยะทางเท่ากัน โดยอ้างอิงงานวิจัยของไบรอัน เอช เวสต์ จากศูนย์วิจัยแห่งชาติ โอ๊ค ริช ในเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและ วางแผนตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง จึงสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนได้  

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for mobile combustion (On road) : Motor Gasoline - low mileage light duty vihicle vintage 1995 or later : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  2. Emission factor for mobile combustion (On road) : Gas/ Diesel Oil : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  3. ไบรอัน เอช เวสต์. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้ความเร็วต่างกัน. ศูนย์วิจัยแห่งชาติ โอ๊ค ริช, เทนเนสซี่, สหรัฐอเมริกา