การเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่น และการใช้งานอย่างถูกวิธี

                                                                                       tip23                  

 

การเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีระบบตัวถังน้ำภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้ม รวมถึงการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 10-20%

หมายเหตุ :

*การใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ คือ ปรับความร้อนไม่ให้ร้อนเกินความจำเป็น ปิดวาล์วทันทีเมื่อไม่ใช้งาน เลือกใช้เครื่องที่มีขนาดเหมาะสม และเลือกใช้หัวฝักบัวประเภทประหยัดน้ำจะสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าหัวฝักบัวธรรมดามากถึง 25-75 % ซึ่งก็เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทางหนึ่งด้วย

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for electricity, grid mix year 2016-2018; LCIA Thai National LCI Database,

TIISMTEC-NSTDA, AR5 (with TGO electricity 2016-2018)

  1. (2020). Knowledge of electricity. How to use electricity economically.
  2. Chiang Mai Air Care Engineering. (2015). How to use a water heater correctly Along with energy saving.