เดินทางโดยรถสาธารณะ

                                                                       tip3
                

 

หากคุณเดินทางโดยรถตู้โดยสารประจำทาง ในกรุงเทพมหานคร แทน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล คุณจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 3.22 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

หมายเหตุ :

- เป็นการเปรียบเทียบการเดินทางที่ระยะเท่ากัน ของ รถตู้โดยสารประจำทาง และ รถยนต์ส่วนบุคคล

  • ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

 

เหตุผลที่ รถตู้โดยสารประจำทาง ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากรถตู้โดยสารประจำทางเป็นรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล จึงมีตัวหารค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลให้มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน น้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมีผู้โดยสารที่น้อยกว่ามาก

ดังนั้น จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยรถตู้โดยสารประจำทาง น้อยกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for Public transport van : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, PTT
  2. Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  3. อ้างอิงระยะทางเฉลี่ยการเดินทางในกรุงเทพมหานครโดยการคำนวณจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร