เดินทางโดยเรือยนต์

                                                                               tip5     

 

การเดินทางโดยเรือยนต์แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จะช่วยลดโลกร้อนได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  56.84%

หมายเหตุ :

*เป็นการเปรียบเทียบการเดินทางที่ระยะเท่ากันของเรือยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคล

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

เหตุผลที่ รถเรือยนต์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากเรือยนต์เป็นพาหนะสาธารณะ ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล จึงมีตัวหารค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลให้มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน น้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมีผู้โดยสารที่น้อยกว่า

ดังนั้น จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ น้อยกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for Cruise ship : Table 14.1 Factor for different transport modes (from Gossling et al.,2005)
  2. Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE