เดินทางโดยจักรยาน

                                                                           tip6
            

 

การเดินทางโดยการปั่นจักรยานและการเดินเท้า สามารถช่วยลดโลกร้อนได้มากที่สุด โดยไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเลย หรือเท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 100% เมื่อเทียบการเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

หมายเหตุ :

*เป็นการเปรียบเทียบการเดินทางที่ระยะเท่ากันของการปั่นจักรยานและการเดินเท้าแทน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

เหตุผลที่ การปั่นจักรยานและการเดินเท้าปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากการปั่นจักรยานและการเดินเท้า ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางเลยแม้แต่น้อย ส่งผลให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาจากการเดินทางนั่นเอง

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1.  Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE