การเดินทางโดยวิธีการ Carpool รถแท็กซี่

  

                                                                                tip8                      

 

การเดินทางโดยวิธีการ Carpool รถแท็กซี่ แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบเดินทางคนเดียว จะช่วยลดโลกร้อนได้ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตั้งแต่ 41.81 - 70.90%

หมายเหตุ :

*เป็นการเปรียบเทียบการเดินทางที่ระยะเท่ากันของการเดินทางโดยวิธีการ Carpool รถแท็กซี่ แทน การเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางเพียงคนเดียว

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

เหตุผลที่ การเดินทางโดย Carpool รถแท็กซี่ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า รถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

เนื่องจากการเดินทางโดย Carpool รถแท็กซี่ มีการบรรทุกผู้โดยสารมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล โดยสามารถเดินทางด้วยกันได้ตั้งแต่ 2 – 4 คน (ไม่รวมคนขับ) จึงมีตัวหารค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว ส่งผลให้มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน น้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

ดังนั้น จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยการ Carpool รถแท็กซี่ ต่อคน น้อยกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางคนเดียว

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE
  2. Emission factor for taxi : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE